Kwaliteit

WIJNANDA is aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counsellors (ABvC) en bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Hiermee ben ik gebonden aan een klacht- en tuchtregeling, de beroeps- en gedragscode en het beroepsgeheim. Permanente educatie en super- en intervisie dragen bij aan continue kwaliteitsborging.

Meer info hierover vind je op www.abvc.nl en www.rbcz.nu.

Je hebt een klacht? Wat nu? Zie de cliëntfolder SCAG