Voorwaarden & kwaliteit

Hoewel jij voor mijn belangrijker bent, is het zo dat er o.a. voorwaarden en een privacyverklaring moeten zijn. Deze zijn hier te vinden. Ik vraag je om voorafgaand aan de behandeling hier kennis van te nemen.

Ik ben aangesloten bij de Belangenvereniging voor Beroepsoefenaars in de Massage - en Sportverzorgingsbranche, de BMS en aangesloten bij de Wet Kwaliteit Klachtengeschillen zorg (Wkkgz). Ik werk samen met andere behandelaars, om zo goed en zo zorgvuldig mogelijk jouw vraag te beantwoorden. Ook voor de massages geldt een gedragscode en het beroepsgeheim.