Voorwaarden & kwaliteit

Hoewel jij voor mijn belangrijker bent, is het zo dat er o.a. voorwaarden en een privacyverklaring moeten zijn. Deze zijn hier te vinden. Ik vraag je om voorafgaand aan de behandeling hier kennis van te nemen.

Ik ben aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counsellors (ABvC) en bij het Register Beroepsbeoefening Complementaire Zorg (RBCZ) Hiermee ben ik gebonden aan een klacht- en tuchtregeling, de beroeps- en gedragscode en het beroepsgeheim. Permanente educatie en super- en intervisie dragen bij aan continue kwaliteitsborging

Meer info hierover vind je op www.abvc.nl en www.rbcz.nu.